Církev živého Boha

Víra jedná skrze lásku

Kdo jsme

CžB je církev založená na Božím slově (Bibli). Jsme součástí hnutí Ducha a Slova, což je hnutí formované vírou, která se projevuje láskou. Přestože CžB nemá dlouholetou historii, jsme církev, která vychází z práce Moravských bratří.
(r. 1457)

Vize CžB

Vizí církve je : poskytnout platformu pro další vznikající skupiny a sbory křesťanů, kteří mají stejnou duchovní vizi i zaměření shodující se s CžB, a umožnit jim vlastní existenci s vlastní identitou na právním základě CžB. Součástí vize je zakládáni nových sborů a šíření křesťanských hodnot ve společnosti.

 

 

 
 

Spolupráce CžB

CžB není uzavřenou církví. CžB rozvíjí svůj vztah k jiným sborům a církvím v ČR i v zahraničí. Současně se utvářejí vztahy s církvemi na Slovensku, v Polsku, Ukrajině, Německu a USA.
 
© 2021 Církev živého Boha. All Rights Reserved.