Organizační struktura církve CžB

Federace

CžB je církev s federativním uspořádáním. Není denominačnínení vedena vůdčí osobností.

Biskup

Pozice biskupů církve je reprezantativní funkce. Nemá duchovní význam, tak jak to chápe většina církve. Dva biskupové jsou voleni proto, aby byla zaručena federativnost a vyloučena denominačnost.

Vedoucí

Církev vede na období jednoho roku koordinátor z řad pastorů. Koordinátor není nikomu nadřazen, plní funkci administrativní a technicky řídí různá setkání.

Sbory

CžB jako celek nezasahuje do místních sborů. Místní sbory jsou autonomními jednotkami. Mají svou identitu a každý sbor církve CžB ji respektuje.

Uspřádání

  • Nejvyšším orgánem Církve je kolegium pastorů.
  • Kolegium pastorů tvoří pastoři místních sborů.
  • Církev reprezentují a jejím jménem jednají dva biskupové.
  • Církev koordinuje pastor z řad kolegia. (roční období)
  • Sbory, tedy místní (lokální) církve, jsou vedeny místnímy pastory.
  • Autoritě pastorů místních sborů není nadřazena žádná vyšší církevní složka.
Další informace naleznete v odkazu - Stanovy Církve
© 2021 Církev živého Boha - sloup a opora pravdy (1Tim 3:15)